Czym są i jaką rolę pełnią w organizmie elektrolity?

Z żywieniowego punktu widzenia elektrolity są substancjami, które rozpuszczają się…