Co należy wiedzieć o leasingu operacyjnym?

Przedsiębiorcy zwykle mają kontakt tak z leasingiem operacyjnym, jak i finansowym. Trafność podejmowanych przez nich decyzji w dużym stopniu wiązana jest więc z tym, czy potrafią prawidłowo zdefiniować obie formy leasingu. Różnice między nimi wynikają przede wszystkim z przepisów podatkowych. Nietrudno przy tym domyślić się, że każda z opcji posiada nie tylko sporo zalet, ale i pewne niedociągnięcia.

Definicja leasingu operacyjnego

Gdy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym, jego przedmiot jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy. W konsekwencji, osoba korzystająca z przedmiotu umowy może zakładać, że kosztami uzyskania przychodu są w jej przypadku miesięczne raty leasingowe.

Leasing operacyjny w polskim prawie

W przypadku leasingu operacyjnego do każdej raty leasingowej musi zostać doliczony podatek VAT. Tu zresztą ujawnia się podstawowa różnica, z jaką mamy do czynienia zestawiając ze sobą leasing operacyjny i finansowy. W tym drugim przypadku VAT opłacany jest w całości już na samym początku, co dla wielu przedsiębiorców może okazać się zbyt kłopotliwe. Nie można zapominać i o tym, że w przypadku leasingu operacyjnego do kosztów wynikających z uzyskania przychodu można dodać również opłatę wstępną.

Które rozwiązanie wybrać?

Tym, co przesądza o wyborze konkretnej formy leasingu, wydają się być w pierwszej kolejności koszty początkowe. W przypadku leasingu operacyjnego są one wyraźnie niższe niż ma to miejsce wtedy, gdy w grę wchodzi leasing finansowy, niższe jest bowiem również samo zaangażowanie kapitału własnego.

Leasing w wydaniu operacyjnym jest też atrakcyjny wtedy, gdy okres użytkowania przedmiotu nie jest zbyt długi. Pojawia się wówczas możliwość zwiększenia bieżących kosztów działalności, co z kolei wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Oczywiście, mamy do czynienia jedynie z sugestiami. Tak naprawdę, to podatnik jest osobą, która jest w stanie najbardziej trafnie ocenić, która z opcji jest najbardziej opłacalna. Czynnikami, które wpływają na tę ocenę są choćby kwestie finansowe, planowany czas korzystania z leasingu, a nawet – charakter wykonywanej działalności.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Znajdź nas na Facebook’u!

Zobacz: