Co warto wiedzieć ubezpieczając dom?

Ubezpieczenie domu należy do ubezpieczeń majątkowych. Jest wśród nich jednym z bardziej popularnych ubezpieczeń.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które oferuje klientom ubezpieczenie domu ma w sprzedaży kilka rodzajów polis. Dlatego zanim udamy się do agenta ubezpieczeniowego, aby kupić polisę zastanówmy się, jaki zakres ochrony jest nam najbardziej potrzebny. Ochrona może obejmować:

dach i mury. W przypadku, gdy wybierzemy taką polisę otrzymamy odszkodowanie, gdy budynek ulegnie zniszczeniu na przykład po wybuchu gazu albo po powodzi. Jest to polisa, którą można wykupić także wtedy, gdy nie mamy pieniędzy na to, aby kupić także ubezpieczenie wyposażenia, które znajduje się w domu, jest to bowiem najtańszy wariant ubezpieczenia domu;

wyposażenie. Możemy dodatkową polisą (zobacz tutaj) objąć również stałe (parkiet, okna, schody), jak i ruchome wyposażenie domu. Do ruchomego wyposażenia domu należą między innymi meble oraz sprzęt AGD.

Zarówno stałe, jak i ruchome wyposażenie domu możemy ubezpieczyć od zniszczenia na skutek zdarzeń losowych, na przykład na skutek pożaru. Wyposażenie to możemy ubezpieczyć również od kradzieży z włamaniem. W przypadku ubezpieczenia domu warto rozważyć, czy nie warto objąć ochroną również garażu oraz instalacji, które znajdują się poza budynkiem.

Przed wybraniem polisy dla siebie znajdźmy trochę czasu na to, aby zapoznać się z pewnymi zapisami w umowie. Koniecznie powinniśmy poświęcić kilka minut na zapoznanie się nie tylko z zakresem ochrony, ale także z wyłączeniami. Wyłączenia to wszystkie sytuacje, w których odszkodowanie nam się nie należy. Zwróćmy uwagę także na wartość franszyzy. Jest to wartość szkody, którą będziemy musieli pokryć sami. Franszyza może być integralna lub redukcyjna. Przeczytajmy także punkt, który mówi o tym, jakie są nasze obowiązki. Dowiemy się z niego między innymi, jak należy zabezpieczyć dom na wypadek kradzieży oraz co musimy zrobić i w jakim czasie, gdy dojdzie na przykład do pożaru albo włamania, aby otrzymać odszkodowanie.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Znajdź nas na Facebook’u!

Zobacz: