O przyrządach pomiarowych

Przyrządy pomiarowe to urządzenia, które umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju pomiarów. Kiedyś nazywano je narzędziami mierniczymi.

Rodzaje przyrządów pomiarowych

Przyrządy pomiarowe zostały podzielone według kryterium funkcji, które pełnią. Wśród przyrządów pomiarowych wyróżnione zostały:

– mierniki. Do tych urządzeń należą między innymi amperomierze, barometry, galwanometry. Mierniki mogą mierzyć: natężenie prądu elektrycznego, ciśnienie atmosferyczne.
– charakterografy;
– rejestratory;
– detektory.

Przyrządy pomiarowe można podzielić także według kryterium w jaki przetwarzają one mierzone wielkości na wartości mierzone. Uwzględniając to kryterium możemy mówić o przyrządach pomiarowych:

– analogowych. Przyrządy te mogą działać bezpośrednio lub pośrednio;

– cyfrowych. Są nie tylko bardzo wygodne w użyciu, ale także niezwykle dokładne.

Przykłady urządzeń pomiarowych

Obecnie jest całe mnóstwo różnego rodzaju przyrządów pomiarowych. Mają one zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. W przemyśle budowlanym bardzo często stosowanym urządzeniem pomiarowym jest dalmierz. To urządzenie wykorzystuje się do mierzenia odległości. W wielu działach przemysłu wykorzystywane są urządzenia do pomiaru wilgotności, czyli higrometry. Konstrukcja higrometrów może być bardzo różna. Stąd też mogą one mierzyć zawartość w powietrzu pary wodnej, wilgotność względną albo temperaturę punktu rosy. Wśród urządzeń tych znajdują się również termohigrobarometry.

To urządzenia, które łączą w sobie cechy termometru, higrometru i barometru

Jednym urządzeniem można więc zmierzyć wilgotność, temperaturę i ciśnienie. W tych branżach przemysłu, które korzystają z instalacji hydraulicznych i pneumatycznych niezbędne są manometry. Dzięki nim można kontrolować skoki ciśnienia. Urządzenia te zapewniają nie tylko duże bezpieczeństwo pracownikom, ale także sprawiają, że instalacje te pracują bez zarzutu.

W wielu gałęziach przemysłu konieczne są różnego rodzaju urządzenia pomiarowe. Rodzajów tych urządzeń jest mnóstwo. Większość z nich podlega legalizacji.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Znajdź nas na Facebook’u!

Zobacz: