Ubezpieczenia samochodowe. Obowiązkowe i dobrowolne.

W założeniu ubezpieczenia samochodowe mają zabezpieczać właścicieli samochodów, sprawców wypadków i kolizji oraz poszkodowanych przed konsekwencjami zdarzeń z udziałem pojazdów. Same ubezpieczenia samochodowe dzielą się tutaj na obowiązkowe oraz dobrowolne.

[Ubezpieczenie obowiązkowe]

Ubezpieczenie obowiązkowe OC musi zostać zawarte najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Podstawą tego przepisu jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeśli nie zastosujemy się do tego wymogu, to zostaniemy ukarani karami grzywny. Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy, bo w założeniu ma chronić ofiarę, która została poszkodowana w wypadku, którego sprawcą jest osoba druga. Oznacza to, że w przypadku zaistnienia zdarzenia, towarzystwo ubezpieczeniowe, wypłaci danej osobie odszkodowanie, które pochodzić będzie z naszej polisy.

[Ubezpieczenie AC]

Istnieją też dobrowolne ubezpieczenia, które mają z kolei chronić danego sprawcę wypadku lub osobę poszkodowaną w wyniku działania czynników od niej niezależnych. Takim jest właśnie ubezpieczenie AC. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które obejmuje przede wszystkim kradzież pojazdu lub jego elementów, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu wskutek zderzenia pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, a także, wtedy gdy doszło do zniszczenia lub uszkodzenia samochodu w efekcie działania osób trzecich, lub działania sił przyrody i innych zdarzeń losowych.

O ile jednak zakres działania ubezpieczenia obowiązkowego jasno określa ustawa, to jak szerokie jest ubezpieczenie dobrowolne, zależy wyłącznie od naszej umowy z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. W praktyce oznacza to, że im droższa jest polisa, tym większy jest zakres ochrony. Możemy na przykład mieć ubezpieczony samochód na wypadek kradzieży, ale z wyłączeniem poszczególnych części tego samochodu. Zatem kiedy zostanie on nam skradziony, otrzymamy stosowne odszkodowanie, ale gdy złodziej zabierze nam tylko koła lub wycieraczki, to niestety wszelkie koszty napraw są po naszej stronie.

Dowiedz się więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Znajdź nas na Facebook’u!

Zobacz: